W Maxcess jesteśmy zaangażowani w wykorzystywanie naszych wydatków u naszych najlepszych dostawców/partnerów. Wierzymy, że nasze udane partnerstwa z dostawcami są zbudowane na fundamencie wyjątkowej wydajności i ciągłego doskonalenia. Kluczowym warunkiem wyboru dostawców firmy Maxcess jest ich zdolność do spełnienia naszych ambitnych wymagań w zakresie technologii, dostaw i jakości, przy jednoczesnym dostarczaniu konkurencyjnych cenowo produktów i usług.

Firma Maxcess International jest mocno zaangażowana w prowadzenie swojej działalności w sposób zgodny z prawem i w sposób etyczny, w tym we współpracę z dostawcami, którzy są zaangażowani w przestrzeganie tych samych zasad. Od naszych dostawców wymagamy przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców. Zachęcamy naszych dostawców do tworzenia własnych kodeksów postępowania opartych na podobnych standardach oraz do przekazywania tych standardów wszystkim osobom i podmiotom dostarczającym towary lub usługi do firmy Maxcess.