Elektrohydrauliczne jednostki zasilające

Zapewnia doskonałą reakcję i kontrolę dla każdej aplikacji internetowej, redukując przestoje i zwiększając przepustowość.

Ekskluzywny serwozawór typu szpulowego zapewniający wyjątkową czułość i stabilność

Dostępne silniki całkowicie zamknięte lub przeciwwybuchowe

Nasze elektrohydrauliczne jednostki zasilające doskonale zasilają naszą pełną linię czujników elektronicznych i sterowników sygnałów. Te jednostki zasilające zawierają nasz wyjątkowy 2-stopniowy serwozawór o wysokiej rozdzielczości, zapewniający precyzyjne, proporcjonalne sterowanie niezależnie od wymagań materiałowych lub obciążenia.

Wyposażone we własny zbiornik hydrauliczny, pompę, filtr i zawór nadmiarowy, wszystkie standardowe modele mogą być używane w instalacjach z pojedynczym, podwójnym lub potrójnym prowadzeniem. Dzięki zastosowaniu jednego lub więcej serwozaworów, pojedyncza jednostka zasilająca może jednocześnie, ale niezależnie, obsługiwać do trzech oddzielnych operacji prowadzenia. W przypadku więcej niż trzech można użyć kombinacji jednostek zasilających

  • Bateria
  • Farmaceutyczny
  • Karton
  • Konwersja specjalistyczna
  • Opakowania
  • Opakowania elastyczne
  • Ręcznik i chusteczka
  • Tag i etykieta
  • Włókniny
  • Żywność i napoje